ΑΚΡΟΡΡΙΖΕΚΤΟΜΕΣ

Ακρορριζεκτομές ονομάζονται οι χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες γίνονται ορατά τα ακρορρίζια ενός δοντιού, καθώς και παθολογικοί ιστοί γύρω από αυτό. Οι επεμβάσεις αυτές συνήθως πραγματοποιούνται μετά από μία ενδοδοντική θεραπεία η οποία δεν πέτυχε. Ο οδοντίατρος, πριν προβεί στην ακρορριζεκτομή, παίρνει ακτινογραφίες από τη γύρω περιοχή του δοντιού και αρχικά σχεδιάζει τη διαδικασία, ώστε να προβεί σε:

 • Τοπική αναισθησία για το μούδιασμα της περιοχής.
 • Τομή στον ιστό του ούλου στο ύψος της ρίζας του εν λόγω δοντιού, ώστε να αποκαλυφθεί το οστό που περιβάλλει τη ρίζα.
 • Τμηματική αφαίρεση του οστού της γνάθου, ώστε να μπορεί να φθάσει στο άκρο της ρίζας όπου υπάρχει το πρόβλημα.
 • Κόψιμο και αφαίρεση του ακραίου τμήματος της ρίζας μαζί με συνδετικό ιστό ή / και οστό που τυχόν έχει προσβληθεί.
 • Αφαίρεση κύστης που μπορεί να φανεί στην περιοχή.
 • Σφράγισμα του εναπομείναντος τμήματος του ριζικού σωλήνα, διαδικασία γνωστή και ως ανάστροφη έμφραξη.
 • Επανατοποθέτηση του ιστού των ούλων στη θέση του, πάνω από τη ρίζα, με ράμματα που αφαιρούνται μετά το πέρας 7 ημερών.

Μία ακρορριζεκτομή μπορεί να βοηθήσει στη διάσωση ενός δοντιού στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν στη ρίζα ενός δοντιού παρατηρηθεί απόστημα το οποίο δεν θεραπεύεται με τη μέθοδο της συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας.
 • Όταν επέλθει κάταγμα ή διάτρηση στη ρίζα του δοντιού.
 • Σε περίπτωση θραύσης εργαλείου στο εσωτερικό του ριζικού σωλήνα, όταν το θραύσμα δεν μπορεί να αφαιρεθεί.
 • Σε περιπτώσεις αδυναμίας καθαρισμού και έμφραξης του ριζικού σωλήνα λόγω ενασβεστίωσης, στένωσης ή μεγάλης καμπής στη ρίζα, ή ύπαρξης οριζόντιων διακλαδώσεων του ριζικού σωλήνα.

Για να αυξήσουμε το ποσοστό επιτυχίας μίας ακρορριζεκτομής, χρειάζεται η επίτευξη της μέγιστης δυνατής ακρίβειας των χειρισμών του ιατρού, και για το λόγο αυτό, η επέμβαση πραγματοποιείται συνήθως από ενδοδοντολόγο με τη βοήθεια ενός μικροσκοπίου, πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει την επέμβαση μικροχειρουργική. Η διάρκεια μία ακρορριζεκτομής μπορεί να είναι από 30΄ μέχρι 90΄ και εξαρτάται από το μέγεθος του προβλήματος. Μετά το πέρας της επέμβασης, οι ιστοί θα επουλωθούν μέσα σε λίγους μήνες και τα όποια σημάδια μόλυνσης θα εξαφανιστούν. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί λοίμωξη μετά την επέμβαση, τότε θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ότι η ακρορριζεκτομή απέτυχε.

Η μετεγχειρητική πορεία μίας ακρορριζεκτομής είναι ιδιαίτερα απλό να φανεί και αρκεί μία ακτινογραφία μετά το πέρας εξαμήνου, με την παρακολούθηση από τον ιατρό, για να επιβεβαιώσουν την επιτυχία της επέμβασης. Η ακρορριζεκτομή μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία για ένα δόντι, ώστε να αποφύγει την εξαγωγή, αλλά σε γενικές γραμμές η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για το δόντι επηρεάζεται σημαντικά. Να σημειωθεί πάντως ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το ποσοστό επιτυχίας των ακρορριζεκτομών είναι ιδιαίτερα υψηλό. Σε περίπτωση που μία ακρορριζεκτομή αποτύχει, τότε θα πρέπει να προβούμε σε αναγκαστική εξαγωγή του δοντιού.