ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι η σημαντικότερη και πιο ουσιαστική εξέλιξη στην οδοντιατρική τα τελευταία τριάντα χρόνια.  Έχουν τη μορφή μικρής βίδας κατασκευασμένης από καθαρό τιτάνιο υψηλής ποιότητας ειδικά επεξεργασμένο, πρόκειται δηλαδή για μια τεχνητή οδοντική ρίζα. Το τιτάνιο αποτελεί ένα απόλυτα βιοσυμβατό υλικό με τους ιστούς του ανθρώπινου σώματος, το οποίο ενσωματώνεται με το οστό που το περιβάλλει. Τα κύτταρα  του οστού αποδέχονται το “ξένο σώμα” , δημιουργούν δηλαδή έναν ισχυρό δεσμό με την επιφάνεια του τιτανίου και αυτή η διεργασία ονομάζεται οστεοενσωμάτωση.

Με βάση τα αποτελέσματα πολυάριθμων επιστημονικών μελετών αλλά και την πολύχρονη, προσωπική μου  εμπειρία στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε μεγάλο αριθμό ασθενών, θα μπορούσαμε να πούμε πως η οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων όταν τοποθετούνται σωστά και εκεί που υπάρχει ένδειξη, έχουν ποσοστό επιτυχίας μεγαλύτερο από 95%. Δεν ισχύει λοιπόν η ανησυχία πολλών ασθενών που λόγω λανθασμένης πληροφόρησης, ανησυχούν αν θα «δεχθεί» το εμφύτευμα ο «οργανισμός τους» ή το «κόκαλο».Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάρκεια ζωής των εμφυτευμάτων αποτελεί κυρίως η σωστή υγιεινή και φροντίδα του στόματος από μέρους των ασθενών.Αρχικά ο χειρουργός οδοντίατρος θα πρέπει να εξετάσει κλινικά και ακτινογραφικά τον ασθενή, ώστε να εκτιμήσει αν πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να  προχωρήσουν σε μια πετυχημένη χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης  των εμφυτευμάτων. Aπαραίτητη είναι η ακτινογραφική εξέταση με πανοραμική ακτινογραφία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται και η διενέργεια αξονικής τομογραφίας των γνάθων.*Η θεραπεία με εμφυτεύματα χωρίζεται σε δύο μέρη, το χειρουργικό και το προσθετικό.
Το χειρουργικό μέρος περιλαμβάνει την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στην γνάθο και την παρακολούθηση μέχρι την οστεοενσωμάτωσή τους.Η τοποθέτηση γίνεται κατά το πλείστον με τοπική αναισθησία στο οδοντιατρείο, από οδοντίατρους οι οποίοι έχουν λάβει την ανάλογη ειδίκευση. Η χειρουργική επέμβαση είναι ανώδυνη και διαρκεί από ½ έως 2 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των εμφυτευμάτων που πρόκειται να τοποθετηθούν, την εμπειρία του ιατρού και τον βαθμό δυσκολίας του κάθε περιστατικού.Μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, ακολουθεί μια περίοδος αναμονής, λόγω του ότι τα τελευταία θα πρέπει να ενωθούν με το οστό, βιολογικά, μέσω της λεγόμενης οστεοενσωμάτωσης. Η διάρκεια της είναι συνήθως 2 με 3 μήνες, σε κάποιες όμως περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται αυξητικές τεχνικές, προστίθεται δηλαδή τεχνητό οστό, μπορεί να παραταθεί μέχρι και 6 μήνες. Το διάστημα αυτό ο ασθενής  δεν μένει χωρίς δόντια, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωρινές προσθετικές αποκαταστάσεις.Μετά την οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων, ακολουθεί το προσθετικό μέρος, η κατασκευή δηλαδή και η τοποθέτηση της τελικής προσθετικής εργασίας πάνω σε αυτά, είτε αυτή αφορά μονήρη δόντια, είτε γέφυρες, είτε οδοντοστοιχίες. Το προσθετικό μέρος είναι πιο σύντομο από το χειρουργικό και συνήθως διαρκεί 2 με 3 εβδομάδες.Συμπερασματικά λοιπόν τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μια ιδανική λύση για πολλές περιπτώσεις απώλειας δοντιών αρκεί να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις.

 • Εξειδικευμένη εμπειρία του οδοντίατρου στα εμφυτεύματα
 • Σωστός σχεδιασμός θεραπείας
 • Σωστή τοποθέτηση εμφυτευμάτων
 • Σωστός σχεδιασμός της προσθετικής εργασίας πάνω στα εμφυτεύματα
 • Καλή στοματική υγιεινή από τον ασθενή
 • Τακτικός έλεγχος από τον θεράποντα ιατρό (τουλάχιστο κάθε 6 μήνες)

Πλεονεκτήματα των εμφυτευμάτων σε σχέση με τις γνωστές μας γέφυρες:

 • Δεν χρειάζεται να τροχιστούν τα παρακείμενα δόντια.
 • Η  μάσηση, η ομιλία όπως και η γεύση, δεν επηρεάζονται καθόλου με τα εμφυτεύματα.
 • Οι προσθετικές εργασίες που τοποθετούνται πάνω στα εμφυτεύματα αισθητικά, κάποιες φορές, δείχνουν καλύτερες και από τα φυσικά δόντια
 • Σημαντικό πλεονέκτημα των εμφυτευμάτων είναι ότι με αυτά δεν απορροφάται  το οστό των γνάθων και έτσι υποστηρίζονται καλύτερα τα μάγουλα και τα χείλη και διατηρείται το σχήμα του προσώπου.
 • Τέλος πρέπει να τονίσουμε  την θετική επίδραση των εμφυτευμάτων και κατά συνέπεια των σταθερών δοντιών και οδοντοστοιχιών στην ψυχολογία των ασθενών.

Kύριο μέλημα τόσο του ασθενούς όσο και του θεράποντα οδοντιάτρου πρέπει να είναι η διατήρηση των φυσικών δοντιών. Σε περιπτώσεις  όμως που η απώλεια τους είναι αναπόφευκτη, η τοποθέτηση εμφυτευμάτων αποτελεί μια δοκιμασμένη λύση που εδώ και τρεις δεκαετίες έχει άριστα αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα. Η διαδικασία τοποθέτησης τους είναι σχεδόν ανώδυνη και διαρκεί λιγότερο από όσο διαρκεί για παράδειγμα, μια εξαγωγή δοντιού.